منابع ترجمه

لیست زیر شامل برخی کتاب‌های مفید برای دانشجویانی است که علاقه‌مند به یادگیری ترجمه از فارسی به انگلیسی هستند. کتاب‌های معرفی شده به ترتیب خاصی لیست نشده‌اند، اما بهتر است که کتاب‌ها به ترتیبی که ارائه شده‌اند مطالعه شوند.

 

نخستین درسهای ترجمه؛ فرزانه  فرحزاد
 (مرکز نشر دانشگاهی، تهران)  

هفت گفتار درباره ترجمه؛ کوروش صفوی
(نشر مرکز، کتاب ماد)

 

از پست و بلند ترجمه؛ کریم امامی- دو جلد
(انتشارات نیلوفر)

 

ترجمه کاوی؛ بهاءالدین خرمشاهی
(انتشارات ناهید) 

                      

شش گفتار پیرامون ترجمه متون ادبی؛ بهزاد قادری 
(انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان)  

بستن منو