دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کَنتِربِری، مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، مترجم، و پژوهش‌گر.

حوزه‌های مورد علاقه: پسااستعمار‌گرایی، (نو)شرق‌شناسی، فمینیسم جهان سوم، مطالعات آمریکا، مطالعات خاورمیانه، مطالعات ایران، مطالعات اسلامی، ادبیات مهاجرت و تبعید، مطالعات فیلم، ادبیات پس از یازده سپتامبر، سفرنامه‌نویسی، ترجمه فارسی و انگلیسی، و شعر. 

تازه‌ها

بستن منو