حوزه‌های مورد علاقه و پژوهش: استعمار و پسااستعمار‌گرایی، (نو)شرق‌شناسی، فمینیسم
جهان سوم، ادبیات مهاجرت و تبعید، ادبیات پس از یازده سپتامبر، ادبیات تطبیقی، نقد
ادبی، ادبیات  معاصر آمریکا، 
مطالعات آمریکا، مطالعات ایران، مطالعات  فیلم، مطالعات
ترجمه، سفرنامه‌ نویسی، تحلیل انتقادی گفتمان، علوم انسانی دیجیتال، ترجمه فارسی و
انگلیسی، و شعر معاصر فارسی و انگلیسی. 

نویسنده کتاب «بازنمایی ایران پساانقلاب: روایت‌های اسارت، نوشرق‌شناسی، و مقاومت
در زندگی‌نوشت‌های ایرانی-آمریکایی»، انتشارات بلومزبِری (انگلستان، ۲۰۲۲)

تازه‌ها

بستن منو