نگارش پایان‌نامه

لیست زیر شامل کتاب‌های مفیدی در زمینه نگارش آکادمیک و انجام تحقیق ادبی است، که خواندن آن‌ها به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که قصد نوشتن پایان‌نامه خود را دارند توصیه می‌شود. پیشنهاد می‌شود ابتدا کتاب‌های نگارش آکادمیک مطالعه شده و سپس کتابهای مربوط به انجام تحقیق ادبی و نگارش مقاله و پایان‌نامه.

بستن منو